Sikkerhedsregler

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

VASK’s generelle sikkerhedsregler følger som minimum standarden sat af Dansk Ride Forbund. Sikkerhedsreglerne skal under alle omstændigheder følges og gælder på hele rideskolens arealer. Reglerne håndhæves i dagligdagenaf rideskolens undervisere og af klubbens bestyrelse.

Medlemmer der vælger ikke at efterleve sikkerhedsreglerne kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

De generelle sikkerhedsregler er delt op i kategorier, for at lette overblikket.

Sikkerhedsreglerne integreres løbende i den daglige undervisning for at sikre at alle løbende mindes om reglerne.

Desuden involveres rideskolens elever i dagligdagen til at ”hjælpe” nye elever og forældre til at huske reglerne.

UDSTYR OG SIKKERHED

 • Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter. Børn under 16 år skal være iført ridehjelm ved enhver omgang med hesten.
 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Bær sikkerhedsvest ved springning til og med det kalenderår du bliver 18 år. Voksne anbefales brug af sikkerhedsvest.

OMGANGEN MED HESTEN

 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 • Før altid en hest i trense eller træktov.
 • Løb eller råb ikke i stalden.
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet. Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn.
 • Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.
 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred.

 STALDEN OG SIKKERHED

 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.m.
 • Kend klubbens forholdsregler ved brand.
 • Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.

RIDE-BANER/-HUS OG SIKKERHED

 • Kend klubbens regler for ridning på bane.
 • I ridehuset (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere, undervisere samt evt. trækkere.
 • Du skal have taget ryttermærke 2 eller have viden svarende dertil for at Kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning.

ØVRIG SIKKERHED

 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Fører flere personer heste på fold samtidig må der først slippes fri, når alle er klar.
 • Du skal have taget ryttermærke 3 eller have viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden.

RIDNING I TRAFIKKEN

 • Bær sikkerhedsvest ved ridning i trafikken til og med det kalenderår du bliver 18 år. Voksne anbefales brug af sikkerhedsvest.
 • Du skal ride i vejens højre side, med mindre der findes en særskilt ridesti. Du må ikke ride på cykel– og gangstier.
 • Rid én og én i højre side af vejen. Kun hvis I er mange, skal I ride to og to.
 • Rid aldrig for løse tøjler.
 • En ung og urolig hest bør følges med en erfaren og rolig hest, hvor den erfarne går tættest på trafikken.
 • Giv tegn i god tid, så andre ryttere og trafikanter er forberedt på, hvad du vil gøre.
 • Hold samling på gruppen. Kryds vejen samtidigt. Lad aldrig heste vente på hinanden på hver sin side af vejen. Heste er flokdyr, og i værste fald kan en ventende hest løbe efter de heste, som allerede er kommet over vejen.
 • Kryds altid vejen, hvor der er fuld oversigt – og f.eks. aldrig før et sving.
 • Når du rider i lygtetændingstiden, skal du have en lygte på dit venstre ben. Lygten skal lyse hvidt frem ad og rødt bagud og være synlig på mindst 150 meters afstand. Hesten skal have refleksbånd på alle 4 ben. Refleksbåndene skal være mindst 5 cm brede. Du kan blive ekstra synlig ved selv at tage en refleks/diodevest på og give hesten et lyst dækken på, evt. med påsyede refleksbånd.
 • Fodgængere passeres altid i skridt.
 • Tag ned i skridt, hvis en cyklist ønsker at overhale.

 

VASK Bestyrelsen, januar 2017