Valbjerggaard Sportsrideklub

 

 1. Valg af dirigent.
  • Sabrina Romlund valgt
 2. Bestyrelsen aflægger beretning. Se herunder.
  • Fremlagt, der blev stillet spørgsmål til hvad der er gjort for at få de sidste til at betale kontingent.
  • Stævnerne giver overskud
  • Ærgerligt at vi skal give så meget i gebyrer for MobilePay.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Fremlagt og godkendt
  • Budgettet for 2023 er lagt med et mindre overskud på 6300 kr.
  • Vivian Steinmeier gør opmærksom på, at der jo også er udgifter til medhjælpere til stævner, som bliver betalt af kiosken, derfor er det misvisende at kiosken ikke giver overskud.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  • Fastsat til 325 kr.
 5. Vedtagelse af bestyrelsen forretningsorden for kommende år
  • Bestyrelsen fortsætter med at søge sponsorer.
  • Bestyrelsen undersøger økonomien og arbejder videre med at lave klubben til en køreforening.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Vedtægtsændring ændring af klubben til også at være en køreforening
  • Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen har flere oplysninger om køreforening.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulige år 3 medlemmer, lige år 2 medlemmer (valgperiode 2 år)

På valg

 • Vivian Steinmeier genvalgt
 • Nadja Nielsen genvalgt
 • Nina Hedegaard ønsker ikke genvalg
 • Sabrina Romlund opstiller som bestyrelsesmedlem -valgt

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)

Suppleanter

 • Sabrina Romlund opstiller ikke
 • Heidi Schell Christiansen- genvalgt
 • Tina Wentzell Andersen valgt

 

 1. Valg af 1 revisor (valgperiode 2 år) Første år vælges 2 revisorer, der afgøres ved lodtrækning, hvem der skal på valg efter 1 år

Revisor:

 • John Steno – valgt

En revisorsuppleant (valgperiode 1 år)

Revisor suppleant

 • Ida Thomsen valgt

 

 1. evt.

Orientering om tilskud fra Nordea Fonden på 20.000 til parkourbane

Rangliste ekvipagerne blev hyldet

 

 

Referent

Pernille Skov Sørensen

 

Formandens beretning 2022

 

2022 har været et år med både positive begivenheder og negative fakta…

Lad os starte med det negative… Klubben mistede i 2022 en del kontingentindtægter på manglende indbetalinger fra især rideskoleelever, som ikke får meldt sig ind i klubben. Derfor er der i 2023 gjort en særlig indsats for at få alle til at betale medlemskab inden 1. februar, så vi ikke kommer til at så i samme situation igen. For det påvirker både økonomien, og vores tilskud fra kommunen.

Men over til det positive i bestyrelsens beretning. Vi starter med masser af aktiviteter i klubben.

Af aktiviteter vil jeg starte med marts stævne på Lundby med ca. 60 startere, et stille og roligt stævne hen over to dage.

I april deltog undertegnende i DRF-repræsentantskabsmøde. Her var sær fokus på det kommende VM i Herning.

I slutningen af maj, havde vi en rigtig god arbejdsdag med mange hjælpere og der blev gjort meget med få malet, gjort klar til terrasse foran klubhuset og samlet en masse skral og ordnet foran ”Dåsen”, lavet lys i stalden og malet endnu mere. Tak til jer alle.

I juni afholdt LE Grundlovsstævne E-stævne – husk det er åbent for medlemmer på Valbjerggaard. Og en uges tid senere havde vi hjemme-stævne i Juni stævne med 45 startere. Dejlig atmosfære og god stemning som altid

August bød på endnu en stævneweekend med 64 startere.

Klubmesterskab blev i 2022 rykket til oktober på Lundby efterskole, både pga. udfordringer med vejret men også for at kunne få flere til at deltage. Og det var en succes. Der er flere ryttere end tidligere år, og det gav større spænding omkring placeringerne. Så det vil vi gentage i år,

Ved generalforsamlingen i 2022 blev det besluttet at bestyrelsen skulle starte et rideskoleudvalg op sammen med 2-3 forældre til rytter i elevskolen. Desværre blev det kun til et enkelt arrangement- spisning efter arbejdsdagen, så det er gået lidt i sig selv igen. Hvis der er forældre eller andre medlemmer, som ønsker at genskabe udvalget, støtter bestyrelsen selvfølgelig op om det, men det kan ikke være bestyrelsen som driver et sådan udvalg. Dertil har vi nok med andre opgaver, og vi skal huske at det er frivillige, der driver klubben.

Derudover har bestyrelsen arbejdet for at få skab en aftale for indkøb af klubtøj. Valget er faldet på profilbutikken i Næstved, (som lige nu har nogle gode tilbud), samtidig med har bestyrelsen besluttet, at støtte medlemmerne, som køber klubtøj ved at betale for klubbens logo på alt, der bliver solgt. For at få nogle gode priser, har Profilbutikken deres logo på tøjet også, ønskes dette ikke, kan det fravælges for 30 kr.

I 2022 blev klubben beriget med et tilskud på godt 75.000 kr. til et nyt ridebanehegn. Det glæder vi os meget til vil blive sat op. Derudover har vi siden sidste generalforsamling arbejdet hårdt på at skaffe sponsorer til forskellige aktiviteter. Men vi er kun dem vi er, og vi kunne godt bruge endnu flere i dette arbejde.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for alt jeres arbejde. Tak for Rasmus for dit store arbejde som kasserer og tålmodighed med mig. Jeg sætter stor pris på vores samarbejde. Tak til Vivian og din flinke mand for alt vedr. det nye klubhus, passer af biksen, dit gode humør og fantastiske evne til at sørge for god stemning ved arrangementer. Tak til Sabrina, Nadja og Heidi for alt jeres hjælp rundt omkring. Det er lige at handle lidt ind, komme og hjælpe med udstyr eller sætte kæphestespring op mv. Tak til Nina (og krokodille zoo) for lige at hive lidt sponsorgaver frem, hjælpe her og der og bare være i godt humør. Vi håber at se mere til dig i 2023 når vejret bliver lidt bedre.

 

 

Vindere af rangliste 2022

Tak for de fine sponsorgaver fra Hasselø Rideudstyr

Dressur:

1. Ea og Avanti

2.  Liva og Elvis

3. Siff og Lars

3. Nina og Guilia

Spring:

1. Aia og Helga

2. Kaya og Carola

3. Aia og Celeste

Bredde:

1. Ida og Sika

2. Siff og Lars

3. Camille og Tarok

3. Line (vogn)