Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 28/6 kl 13. 00 på Valbjerggaard.

Dagsorden ifølge vedtægterne. http://www.valbjerggaard.dk/vedtaegter/

For at være stemmerettiget skal kontingent for 2020 være betalt. For medlemmer under 18 år er forældre/værge stemmeberettiget.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Pernille skov Sørensen