Kære medlemmer

Valbjerggaard Sportsrideklub afholder ordinær generalforsamling d. 22. marts på Valbjerggaard.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Vedtagelse af bestyrelsen forretningsorden for kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag.
  1. Ændring af klubben til en køre og rideforening forslag fra Line Maria Olesen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulige år 3 medlemmer, lige år 2 medlemmer (valgperiode 2 år)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
 9. Valg af 1 revisor(valgperiode 2 år) Første år vælges 2 revisorer, der afgøres ved lodtrækning, hvem der skal på valg efter 1 år. 1 revisorsuppleant (valgperiode 1 år)
 10. Evt.

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, herefter udsender bestyrelsen endelig dagsorden og tidspunkt senest 7 dage før.

Sammen med generalforsamlingen hylder vi ranglistevinderene for 2022, så vi håber at se mange af jer.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Pernille Skov Sørensen