Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 4/3 2021 kl. 19 på Valbjerggaard. Såfremt forsamlingsforbudet på max. 5 personer fastholdes efter d. 28. februar, vil generalforsamlingen blive afholdt online via Teams. Link hertil deles 2 dage før generalforsamling via hjemmeside og Facebook.

Åbn videokonference til møde klik her

Fejring af ranglistevinderne for 2020 vil blive arrangeret, når det er muligt at være mere end 10 personer forsamlet.

Dagsorden ifølge vedtægterne. http://www.valbjerggaard.dk/vedtaegter/

For at være stemmeberettiget skal kontingent for 2021 være betalt. For medlemmer under 18 år er forældre/værge stemmeberettiget.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på klub@valbjerggaard.dk

På bestyrelsens vegne
Pernille skov Sørensen

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er bestyrelsen.png