Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 28/6 kl 13. 00 på Valbjerggaard. Dagsorden ifølge vedtægterne. http://www.valbjerggaard.dk/vedtaegter/ For at være stemmerettiget skal kontingent for 2020 være betalt. For medlemmer under 18 år er forældre/værge stemmeberettiget. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Pernille skov Sørensen

Read More