Valbjerggaard Sportsrideklub indkalder til Ordinær Generalforsamling 22. Marts 2020 kl. 16 på Valbjerggaard

Alléen 9, 4863 Eskilstrup 

For at være stemmeberettiget skal kontingent for 2020 være betalt

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Vedtagelse af bestyrelsen forretningsorden for kommende år.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulige år 3 medlemmer, lige år 2 medlemmer (valgperiode 2 år)
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
  9. Valg af 1 revisor (valgperiode 2 år). Første år vælges 2 revisorer, der afgøres ved lodtrækning, hvem der skal på valg efter 1 år. 1 revisorsuppleant (valgperiode 1 år)
  10. Eventuelt.

Ranglistevinderne for 2019 hyldes efter generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne 

Pernille Skov Sørensen 

Kasserer