Kære medlemmer i Valbjerggaard Sportsrideklub

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling d. 19. februar kl. 17.00-18.00. Afholdes på Valbjerggaard i Lines stue.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Vedtagelse af bestyrelsen forretningsorden for kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulige år 3 medlemmer, lige år 2 medlemmer (valgperiode 2 år)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
 9. Valg af 1 revisor(valgperiode 2 år) Første år vælges 2 revisorer, der afgøres ved lodtrækning, hvem der skal på valg efter 1 år.
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (valgperiode 1 år)
 11. Evt.

Grundet ændringer i DRF’s kontingentstruktur vil bestyrelsen fremsætte forslag til ændring af kontingent. Mere info herom på generalforsamlingen.

Vi håber at mange ryttere og forældre vil møde op til generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil vi hylde 2017’s ranglistevindere i bredde, dressur og spring.

På bestyrelsens vegne

Pernille Skov Sørensen

Formand VASK